Energetické certifikáty

Slovné spojenie energetický certifikát budovy vo väčšine z nás asi evokuje akýsi doklad o tom, do akej miery je budova „náročná“ na spotrebu elektrickej energie. O čo sa však v skutočnosti jedná? Čo všetko je v tomto doklade zahrnuté a o čom všetkom vypovedá? Ako je možné ho získať? A na čo nám takýto doklad vlastne slúži? Tomuto všetkému sa budeme postupne venovať. Energetický certifikát domu je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy.“ Takýto alebo veľmi podobný citát nájdete na väčšine stránok poskytovateľov uvedeného dokladu. Čo tieto slová však v skutočnosti znamenajú? Energetický certifikát nám teda hovorí o tom, či budova spĺňa predurčené minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a zároveň určuje aj úroveň tejto hospodárnosti a tým zaraďuje budovu do energetickej triedy na stupnici od A po G.

energeticky certifikat

O tom čo všetko musí spĺňať energetický certifikát budovy a kto má povinnosť dať si ho vyhotoviť podrobne hovorí zákon č. 555/2005 Z.z., z ktorého si v článku vychádzame. Certifikát je vyžadovaný na tieto kategórie budov: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu. Je však potrebné špecifikovať aj podmienky, za ktorých je vyžadovaný a to: pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi, pri kolaudácií novej budovy alebo po rekonštrukcii, pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej plochy užíva orgán verenej moci a verejnosť ich často navštevuje.

certifikát

Energetický certifikát má limitovanú platnosť (zvyčajne na 10 rokov). A preto ďalej uvádzame okolnosti, za ktorých je potrebný: pri predaji budovy – energetický certifikát musí odovzdať predávajúci kupujúcemu. pri prenájme budovy – majiteľ budovy musí odovzdať kópiu energetického certifikátu prenajímateľovi, pri kolaudácií – pre novostavby alebo pre rekonštrukcie budovy. Certifikát hodnotí spotrebu elektrickej energie na odrev vody a vykurovanie, vzduchotechniku, klimatizáciu, osvetlenie a zabudovanú elektroinštaláciu v kWh na m2 za rok. Dnes existuje množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú vypracovaním energetických certifikátov a preto v prípade potreby si stačí niektorú z nich vybrať a osloviť.