Zápis zmien do obchodného registra urobíme za vás!

V priebehu času sa dejú rôzne zmeny, či už to je v súkromnom živote alebo v podnikaní a v práci. Zmeny bývajú príjemné ? i menej príjemné, ale každá zmena má určite aj nejaké prínosy. Rovnako sa môžu udiať zmeny, ktoré nás vedú k tomu, že musíme niečo zmeniť vo svojej firme. Ak máme napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným môže sa stať niekoľko prípadov, kde sa zmeny odzrkadlia aj na nutnosti zapísať ich do obchodného registra. Napríklad sa môže zmeniť konateľ firmy, prípadne aj spoločník, ak sa niektorý z pôvodných spoločníkov rozhodne svoj podiel predaj alebo na niekoho previesť, prípadne menej obvyklé je pribratie ďalšieho spoločníka.

podnikanie

Zmena môže nastať sťahovaním a zmenou sídla. Pokiaľ sa firma rozhodne, že rozšíri pole svojej pôsobnosti, môže sa to odzrkadliť v nutnosti pribrať ďalšie predmety činností a rozšíriť ich, aj to je nutné zmeniť v obchodnom registri. Rovnako je to aj so zmenou základného imania, jeho navýšením alebo znížením a podobne. Každú podobnú zmenu je potrebné zapísať do obchodného registra. Ideálne, ak sa zmeny dejú naraz a môžete hneď jedným zápisom zmeniť viacero vecí. Je to jednoduchšie a ušetríte na súdnych poplatkoch.

paragraf

Pokiaľ sa vám niečo podobné v najbližšom období deje a potrebujete meniť údaje spoločnosti v obchodnom registri, obráťte sa na nás. Radi pre vás vykonáme zmeny v obchodnom registri Ezmluva.sk. Cenník poplatkov nájdete na našej stránke. Nemusíte sa tak o nič starať, my všetko za vás vybavíme. Niekedy je totiž čas veľmi vzácny a konatelia svoj čas určite radšej využijú na dôležitejšie veci ohľadom svojho podnikania.

Na Ezmluva.sk vám radi poskytneme aj iné služby týkajúce sa začatia podnikania, napríklad založenie firmy, ukončenia podnikania, napríklad likvidácia, účtovníctva, predaj ready made spoločností, poskytnutie virtuálneho sídla spoločnosti, advokátske služby a podobne.