Proti tvorbe plesní a vápenných výkvetov na murive domov sa dá bojovať rozličnými metódami, medzi ktoré môžeme zaradiť aj podrezávanie muriva. Touto technikou je možné 100% odstránenie vlhkosti z muriva. Je to osvedčená metóda, ktorá zaistí, že váš dom bude mať zdravé a čisté ovzdušie. Najčastejšou príčinou tvorby plesní v domoch je nadmerná vlhkosť muriva, ktorá sa doňho dostáva a odparovaním vody po čase zostávajú na murive soli, ktoré tvoria takzvané vápenné výkvety. S týmto problémom je možné bojovať aj podpilovaním či podrezaním domu, ktorá má 100% účinnosť. Kapilárna vzlínavosť podporuje prienik vody do muriva, ktorú viažu soli a po odparení vody sa soľ ukladá na povrchu omietky. Dlhodobým účinkom týchto solí pribúda aj voda, to sú vhodné podmienky pre vznik plesní.

Mobilheimy nemajú s vlhkým murivom problém

Sanovanie muriva z tohto dôvodu nie je na trhu žiadna novinka, profesionálne firmy už s tým majú dlhoročné skúsenosti a zákazníkom odporúčajú podrezanie domu podrezanie domu s následnou izoláciou muriva. Dlhodobé vdychovanie spórov plesní má pre ľudský organizmus negatívny vplyv, následkom ktorého sa môžu vyvinúť rozličné respiračné ochorenia, alergie, ekzémy a podobne.

Zbaviť dom vlhkosti je možné podrezaním muriva:

-reťazovou pílou

-podbíjanie nerezovými plechmi

-podrezanie diamantovým lanom

Potom nasleduje hydroizolácia, sanácia vlhkého muriva a injektáž.

Podrezanie je možné pri každom type domu, a tých už sú stovky, najmodernejšia technika, ktorou profesionálne firmy disponujú, umožňuje 100% výsledok. Všetky spomínané metódy sú bezpečné a účinné, treba však použiť tú správnu metódu na jednotlivý typ muriva, pretože majú svoje špecifiká a odlišné fyzikálne vlastnosti. Každému zásahu však predchádza odborná obhliadka domu, samozrejme, bezplatná.

Bezpečný je zdravý dom bez plesní

Po vyhodnotení situácie je podrezávanie podriadené postupu, a to:

-podrezávanie domu cez murivo

-nasleduje vkladanie izolačného materiálu

-potom prichádza na rad klinovanie muriva

-a nakoniec vtlačenie cementového lepidla