Naša firma eZmluva sa orientuje v právnych záležitostiach a zabezpečuje rôzne právne úkony ohľadom založenia rôznych typov spoločností (v.o.s, a.s., s.r.o a pod) či ich ukončenia. Poskytujeme tiež tzv. virtuálne sídlo pre vašu firmu či formu ready-made spoločnosti, ktorú si môžete kúpiť a upraviť pre potreby vášho podnikania. Našimi prednosťami je flexibilita, profesionálnosť a ústretová komunikácia s klientom. Naše konzultačné služby sú bezplatné a ďalšie úkony vrátane komplexnej dokumentácie sú cenovo primerané a dostupné. Garantujeme profesionálny prístup a ručíme za vašu spokojnosť, o čom svedčí množstvo spokojných zákazníkov a pozitívne referencie.

office

Jednou z činností, ktoré poskytujeme bezplatne, sú aj konkrétne návrhy úradných dokumentov, ktoré by vám mohli pomôcť pri rôznych právnych úkonoch. Modelová situácia – ak napríklad žiadate o informácie a vašej žiadosti aj napriek zákonu o slobodnom prístupe k informáciám nebolo vyhovené, podľa nášho vzoru následne môžete podať návrh na prejednanie priestupku. Ďalšou možnosťou tiež je podať podnet na preskúmanie zákonitosti rozhodnutia na okresnú prokuratúru – podrobné informácie nájdete na našej webstránke. V dnešnej dobe je mimoriadne dôležité podať dane z príjmu načas a v primeranej forme.

office

Sú však prípady, keď to z určitých príčin nejde a vtedy je možné podanie návrhu a následné zaplatenie daní odložiť – pravda, pri splnení právnych noriem. Ak ste právnická osoba a chcete podať návrh na odklad daňového priznania k dani z príjmov PO z rôznych príčin, na našej stránke je dostupný návrh žiadosti. Podobne koncipovanú žiadosť so všetkými náležitosťami nájdete aj v prípade, ak ste fyzická osoba a chcete odklad od podania dani z príjmov. V prípade, ak nemôžete vykonávať určité právne akty a potrebujete nimi poveriť niekoho iného, je nutné splnomocnenie, plnomocenstvo či plná moc. Pomôžeme vám s návrhom práve takejto právnej náležitosti na základe jednoduchého vzoru. Viac informácií získate na tejto webstránke, kde vám aj radi poradíme v konkrétnej záležitosti ako treba verejná správa – prispevky ezmluva.sk.